Missie & Visie

ONZE MISSIE EN VISIE

De Sportfysiotherapeut beschikt over specifieke vaardigheden (beroepscompetenties) op het gebied van het screenen, diagnosticeren, verlenen van EHBSO, therapeutisch handelen, preventief handelen, professioneel samenwerken en adviseren van sporters op elk niveau.

De leden van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten in de Sport (NVFS) in de regio Friesland hebben zich verenigd in een provinciaal netwerk:

De NVFS-sportfysiotherapeut is dé geregistreerde sportfysiotherapeut.
Iedere NVFS-sportfysiotherapeut heeft een 3-jarige opleiding tot Allround Sportfysiotherapeut (niveau Professional Master) achter de rug en staat vermeld in een centraal kwaliteitsregister.

Missie

Het Netwerk Sportfysiotherapie Friesland heeft als doelstelling om onderling samen te werken en om te komen tot een sportfysiotherapeutische interventie, die volledig past bij de hulpvraag van de sporter. Hierbij speelt een goed contact tussen de verwijzer en de sporter een belangrijke rol.

Visie

De hulpvraag van de sporter is in goede handen bij het Netwerk Sportfysiotherapie Friesland!

Bereikbaarheid

Op diverse locaties binnen de provincie wordt revalidatietraining aangeboden op het gebied van sport zonder dat duidelijk is of er ook sprake is van daadwerkelijke specialisatie. Met behulp van onze website www.sportfysiotherapiefriesland.nl kunt u alle adresgegevens en specialismen van het team van sportfysiotherapeuten vinden. Hierdoor kunt u er zeker van zijn, dat een bezoek aan één van deze adressen inhoudt, dat u of uw cliënt wordt behandeld door een NVFS-sportfysiotherapeut.

Secretariaat

J. Koenrades
Van der Sandeplein 5
8471 RX Wolvega
0561-613349